Informácie

ORGANIZÁTORI, ORGANIZATORZY

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec
Dolný Smokovec 70, 059 81 Vysoké Tatry SLOVENSKO
Prezident konferencie:
Ing. Miroslava Mištunová, PhD., MPH

---

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc - Oddział w Rabce
ul. Prof. Jana Rudnika 3 b, 34-700 Rabka, POLSKA
Viceprezident konferencie:
Mgr. Maria Dunaj

---

Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec
Dolný Smokovec 70, 059 81 Vysoké Tatry SLOVENSKO
Prednosta MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.

---

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin
SLOVENSKO
Prednosta prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

VEDECKÝ VÝBOR, KOMITET NAUKOWY

MUDr. Jaroslav Fábry, PhD. (Dolný Smokovec)

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. (Martin)

prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek, (Rabka-Zdrój)

prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa, (Rabka-Zdrój)

Dr hab. med. Zbigniew Doniec, prof. Instytutu, (Rabka-Zdrój)

Dr hab. med. Lucyna Tomaszek, (Rabka-Zdrój)

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. (Dolný Smokovec)

MUDr. Martina Miškovská, PhD. (Dolný Smokovec)

MUDr. Peter Ferenc, PhD. (Dolný Smokovec)

Dr n. med. Andrzej Pogorzelski, (Rabka-Zdrój)

Mgr. Zuzana Hrabovská (Dolný Smokovec)

ORGANIZAČNÝ VÝBOR, KOMITET ORGANIZACYJNY

PhDr. Ingrid Mladá (Dolný Smokovec)

PhDr. Katarína Konkoľová, PhD. (Dolný Smokovec)

Ing. Daniel Slezák (Dolný Smokovec)

Mgr. Anna Pekala (Rabka)

Mgr. Kamila Róg (Rabka)

TERMÍN KONANIA

22. 9. 2021 – 24. 9. 2021

MIESTO KONANIA

Hotel HORIZONT RESORT, Stará Lesná 178
059 60 Tatranská Lomnica, Slovensko

DÔLEŽITÉ DÁTUMY

do 20. 7. 2021
Prihláška na aktívnu účasť, zaslanie abstraktu prednášky v jednom z konferencných jazykov

do 3. 9. 2021
Prihláška na pasívnu účasť

ABSTRAKTY

Abstrakty zasielajte mailom na adresu: katarina.konkolova@nudtarch.sk

UBYTOVANIE

Účastníci konferencie si ubytovanie zabezpečujú sami.

V hoteli HORIZONT RESORT, Stará Lesná 178, 059 60 Tatranská Lomnica, sú ceny ubytovania pre účastníkov konferencie zvýhodnené.

Ubytovanie je potrebné rezervovať online na www.horizontresort.sk a zadať promokód: VRD2021

Cena za ubytovanie s raňajkami a večerou:

SGL/od 90,00 € /noc
DBL/od 110,00 € /noc.

Miestna daň za ubytovanie je 0,50 € osoba/noc.

 KONFERENČNÉ POPLATKY

do 3. 9. 2021
40,00 €
po 3. 9. 2021
50,00 €

Prednášajúci účastníci konferenčný poplatok neplatia.

Kontaktná adresa:

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice
Ing. Etela Magyarová
Mobil: +421 907 906 456
e-mail: etela.magyarova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk

Po prihlásení sa na konferenciu vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť konferenčný poplatok. Ako variabilný symbol použite číslo faktúry. Konferenčný poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti pri registrácii. Potvrdenie o zaplatení konferenčného poplatku si uchovajte a v prípade potreby predložte pri registrácii.

Obed
18,00 €
Spoločné posedenie 22. 9. 2021
ubytovaní v hoteli HORIZONT RESORT
10,00 €
Spoločné posedenie 22. 9. 2021
neubytovaní v hoteli HORIZONT RESORT
30,00 €

Večera 23. 9. 2021 neubytovaní v hoteli HORIZONT RESORT

18,00 €

Požiadavku na stravu prosíme vyznačiť v registračnom formulári.

Potvrdenie o účasti

Podujatie bude zaradené do kreditného systému  Slovenskej lekárskej komory

Organizačný sekretariát

PhDr. Ingrid Mladá
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o., Dolný Smokovec
Dolný Smokovec 70 , 059 81 Vysoké Tatry, Slovensko
mobil: +421 911 990 604
mail: ingrid.mlada@nudtarch.sk

KONTAKT - Vystavovatelia

Ing. Miroslava Kunčová
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec
Dolný Smokovec 70, 059 81 Vysoké Tatry, Slovensko
mobil.: +421 911 907 912
mail: miroslava.kuncova@nudtarch.sk

FAKTURÁCIA

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice
Ing. Etela Magyarová
Mobil
: +421 907 906 456
e-mail: etela.magyarova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk

HLAVNÉ TÉMY, TEMATY WIODACE

1. Patofyziológia dýchania – Patofizjologia oddychania – Breathing pathophysiology

2. Asthma bronchiale – Astma oskrzelowa – Asthma bronchiale

3. Tuberkulóza – Gruzlica – Tuberculosis

4. Intersticiálne pľúcne ochorenia – Sródmiazszowe choroby pluc – Interstitial lung diseases

5. Cystická fibróza – Mukowiscydoza – Cystic fibrosis

6. Bronchológia – Bronchologia – Bronchology

7. Choroby pleury – Choroby oplucnej – Pleural disorders

8. Chirurgia hrudníka – Chirurgia klatki piersiowej – Chest surgery

9. Klinická imunológia a alergológia, laboratórna diagnostika v pneumológii – Kliniczna immunologia i alergologia, diagnostyka laboratoryjna w pneumologii – Clinical immunology and allergology, laboratory diagnostics in pneumology

10. Fyzioterapia pri respiračných chorobách detí – Fizjoterapia w chorobach ukladu oddechowego u dzieci – Physiotherapy in children with respiratory diseases

11. Ošetrovateľské problémy v detskej pneumoalergológii – Opieka pielegniarska w pnumoalerologii dziecicej – Nursing problems in paediatric pneumoallerology

12. Pedagogika a psychológia

KONFERENČNÉ JAZYKY, JEZYKI KONFERENCJI

slovenský, poľský, český, anglický

slowacki, polski, czeski, angielski