Informácie

ORGANIZÁTORI, ORGANIZATORZY

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec

Dolný Smokovec 70, 059 81 Vysoké Tatry SLOVENSKO

Prezident konferencie:

Ing. Miroslava Mištunová, PhD., MPH

---

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc - Oddział w Rabce

ul. Prof. Jana Rudnika 3 b, 34-700 Rabka, POLSKA Viceprezident konferencie: Mgr. Maria Dunaj

---

Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec

Dolný Smokovec 70, 059 81 Vysoké Tatry SLOVENSKO

Prednosta MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.

---

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM Martin

Kollárova 2, 036 59 Martin

SLOVENSKO

Prednosta prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

VEDECKÝ VÝBOR, KOMITET NAUKOWY

MUDr. Jaroslav Fábry, PhD. (Dolný Smokovec)

dr hab. n. med. Henryk Mazurek, prof. nadzw. (Rabka)

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. (Martin)

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. (Dolný Smokovec)

MUDr. Martina Miškovská, PhD. (Dolný Smokovec)

MUDr. Peter Ferenc, PhD. (Dolný Smokovec)

Mgr. Zuzana Hrabovská (Dolný Smokovec)

ORGANIZAČNÝ VÝBOR, KOMITET ORGANIZACYJNY

PhDr. Ingrid Mladá (Dolný Smokovec)

PhDr. Katarína Greňová, PhD. (Dolný Smokovec)

Ing. Daniel Slezák (Dolný Smokovec)

Mgr. Anna Pękala (Rabka)

Mgr. Kamila Róg (Rabka)

TERMÍN KONANIA

4. 11. 2020 – 6. 11. 2020

MIESTO KONANIA

Hotel HORIZONT RESORT, Stará Lesná 178 059 60 Tatranská Lomnica, Slovensko

DÔLEŽITÉ DÁTUMY

do 11.9.2020

Prihláška na aktívnu účasť, zaslanie abstraktu prednášky v jednom z konferenčných jazykov

do 23.10.2020

Prihláška na pasívnu účasť

ABSTRAKTY

Abstrakty zasielajte mailom na adresu: katarina.grenova@nudtarch.sk

UBYTOVANIE

Účastníci konferencie si ubytovanie zabezpečujú sami.

V hoteli HORIZONT RESORT

Stará Lesná 178, 059 60 Tatranská Lomnica

sú ceny ubytovania účastníkov konferencie zvýhodnené. Ubytovanie je potrebné rezervovať online na www.horizontresort.sk a zadať promokód: VRD2020

Cena za ubytovanie s raňajkami a večerou:

SGL/od 90,00 € /noc DBL/od 110,00 € /noc.

Miestna daň za ubytovanie je 1,50 € osoba/noc.

Konferenčné poplatky 

Konferenčný poplatok

40,00 €, do 23.10.2020,              50,00 €, po 23.10.2020  

Prednášajúci účastníci konferenčný poplatok neplatia.

Kontaktná adresa

Progress CA, s.r.o.

Krivá 18

040 01 Košice

Ing. Etela Magyarová

Mobil: +421 907 906 456 

E-mail: etela.magyarova@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

Po prihlásení sa na konferenciu vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť konferenčný poplatok. Ako variabilný symbol použite číslo faktúry. Konferenčný poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti pri registrácii. Potvrdenie o zaplatení konferenčného poplatku si uchovajte a v prípade potreby predložte pri registrácii.

Obed - 18,00 €, platba možná aj pri registrácii

Spoločné posedenie 4.11.2020

ubytovaní v hoteli Horizont Resort - 10,00 €, platba možná aj pri registrácii

neubytovaní v hoteli Horizont Resort - 30,00 €, platba možná aj pri registrácii

Večera 5.11.2020

neubytovaní v hoteli Horizont Resort - 18,00 €, platba možná aj pri registrácii

Požiadavku na stravu prosíme vyznačiť v registračnom formulári.

Potvrdenie o účasti

Podujatie bude zaradené do kreditného systému  Slovenskej lekárskej komory

Organizačný sekretariát

PhDr. Ingrid Mladá

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec

Dolný Smokovec 70 , 059 81 Vysoké Tatry, Slovensko

tel.: 052/44 12 137

mail: sekretariat@nudtarch.sk

KONTAKT

vystavovatelia

Ing. Zuzana Kušniráková

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec

Dolný Smokovec 70, 059 81 Vysoké Tatry, Slovensko

tel.: 052/44 12 251, mail: zuzana.kusnirakova@nudtarch.sk

FAKTURÁCIA:

Progress CA, s.r.o.

Krivá 18

040 01 Košice

Ing. Etela Magyarová

Mobil: +421 907 906 456 

E-mail: etela.magyarova@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

HLAVNÉ TÉMY, TEMATY WIODACE

Asthma bronchiale – Astma oskrzelowa – Asthma bronchiale

Tuberkulóza – Gruzlica – Tuberculosis

Intersticiálne pľúcne ochorenia – Sródmiazszowe choroby pluc – Interstitial lung diseases

Cystická fibróza – Mukowiscydoza – Cystic fibrosis

Bronchológia – Bronchologia – Bronchology

Choroby pleury – Choroby oplucnej – Pleural disorders

Klinická imunológia a alergológia, laboratórna diagnostika v pneumológii – Kliniczna immunologia i alergologia, diagnostyka laboratoryjna w pneumologii – Clinical immunology and allergology, laboratory diagnostics in pneumology

Fyzioterapia pri respiračných chorobách detí – Fizjoterapia w chorobach ukladu oddechowego u dzieci – Physiotherapy in children with respiratory diseases

Ošetrovateľské problémy v detskej pneumoalergológii – Opieka pielegniarska w pnumoalerologii dziecicej – Nursing problems in paediatric pneumoallerology

Chirurgia hrudníka – Chirurgia klatki piersiowej – Chest surgery

Patofyziológia dýchania – Patofizjologia oddychania – Breathing pathophysiology

Pedagogika a psychológia – Pedagogika i psychologia – Pedagogy and psychology

Rôzne – Varia – Various

KONFERENČNÉ JAZYKY, JEZYKI KONFERENCJI

slovenský, poľský, český, anglický

slowacki, polski, czeski, angielski