Kontakt

Kontaktná adresa

Progress CA s.r.o.
Ing. Etela Magyarova
Krivá 18, 040 01 Košice, SK

tel.: + 421 55 6806 380
mobil: +421 907 906 456
e-mail: etela.magyarova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk

Organizačný sekretariát

PhDr. Ingrid Mladá
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec
Dolný Smokovec 70 , 059 81 Vysoké Tatry, Slovensko
tel.: 052/44 12 137
mail: sekretariat@nudtarch.sk

Vystavovatelia

Ing. Zuzana Kušniráková
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec
Dolný Smokovec 70, 059 81 Vysoké Tatry, Slovensko
tel.: 052/44 12 251
mail: zuzana.kusnirakova@nudtarch.sk