Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

dovoľte, aby sme Vás informovali o podmienkach vstupu pre účastníkov konferencie XXXIII. SLOVENSKO-POĽSKÉ VOJTEKOVE-RUDNIKOVE DNI DETSKEJ PNEUMOFTIZEOLÓGIE A IMUNOALERGOLÓGIE, ktoré sa budú konať v termíne 22.09. – 24.09.2021 v priestoroch hotela Horizont Resort  v Starej Lesnej.

V zmysle vyhlášky 240/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození zdravia k obmedzeniam prevádzok, majú na konferenciu povolený vstup  osoby v režime OTP  (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia).

Pri vstupe sa účastníci musia preukázať:

OČKOVANÉ OSOBY

potvrdením o očkovaní

(1) Za plne očkovanú osobu sa podľa Vyhlášky 240/2021  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok  považuje: 

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo

c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo 

d) osoba do 12 rokov veku

TESTOVANÉ OSOBY

negatívnym výsledkom testu PCR alebo LAMP na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hod. od odberu,

negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hod. od odberu

OSOBY PO PREKONANÍ OCHORENIA

potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

Ďakujeme za porozumenie, tešíme sa na stretnutie s Vami. 


Registrácia na kongres